Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Projekty řešené na ÚAI

CZ Verze pro tisk

Projekty, vědecká a publikační činnost pracovníků ÚAI

Pracovníci ústavu jsou zapojeni v řadě národních i mezinárodních grantových projektů. Celý ústav se rovněž podílí na inovačním projektu strojírenských oborů s podporou ESF.

  • MSM 0021630529: Inteligentní systémy v automatizaci
  • MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav
  • MSM 0021630502: Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
  • GA ČR 102/09/1668: Evoluční návrh řídících algoritmů
  • GA ČR 101/09/H050: Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
  • GA ČR 102/07/1503: Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí
  • GAČR 101/09/H050: Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
  • FR VŠ A 1065/2009: Laboratoř pokročilých systémů řízení

(aktuální přehled publikací pracovníků ÚAI je umístěn na osobních stránkách pracovníků ÚAI)


©2004-2013 ÚAI FSI