Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Projekty řešené na ÚAI

CZ Verze pro tisk

Diplomové, bakalářské a disertační práce studentů ÚAI

V předchozím roce (2003/2004) studium oborů ÚAI úspěšně dokončilo a po úspěšné obhajobě své závěrečné práce akademický titul získalo 48 bakalářů a 64 magistrů z celkových 114 uchazečů.

(aktuální přehled závěrečných prací studentů ÚAI je ZDE)


©2004-2013 ÚAI FSI