Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Projekty řešené na ÚAI

CZ Verze pro tisk

Odborné akce pořádané ÚAI

V roce 2008 byl ÚAI hostitelem konference kateder Principia Kybernetica 2008.

Ústav se každoročně podílí na organizaci mezinárodní konference Mendel, zaměřené na genetické algoritmy, neuronové sítě a fuzzy řízení.

Jako součást výuky (pro zájemce z řad studentů i zaměstnanců) jsou ústavem každoročně pořádány exkurze do špičkových tuzemských i zahraničních průmyslových podniků a škol.
Více informací...

Projekty, vědecká a publikační činnost pracovníků ÚAI

Pracovníci ústavu jsou zapojeni v řadě národních i mezinárodních grantových projektů. Celý ústav se rovněž podílí na inovačním projektu strojírenských oborů s podporou ESF.
Více informací...

(aktuální přehled publikací pracovníků ÚAI je umístěn na osobních stránkách pracovníků ÚAI)

Diplomové, bakalářské a disertační práce studentů ÚAI

V předchozím roce (2003/2004) studium oborů ÚAI úspěšně dokončilo a po úspěšné obhajobě své závěrečné práce akademický titul získalo 48 bakalářů a 64 magistrů z celkových 114 uchazečů.

(aktuální přehled závěrečných prací studentů ÚAI je ZDE)


©2004-2013 ÚAI FSI