Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Teorie systémů a operační analýza (mechatronika) (XAZ)


Garant: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.


Anotace:

Úvodní část předmětu je věnována teorii systémů. Objasňuje posluchačům podstatu systému, vztahy mezi systémem a jeho prostředím a zaměřuje se na vybraný druh sociotechnických systémů. V další části předmětu, věnované operační analýze, jsou probírány prostředky a nástroje poskytující podporu pro řešení různých typu rozhodovacích situací. Tato část ukazuje možnosti modelování a řešení úloh optimalizace struktury a chování systémů a vytváří podmínky pro uplatňování systémového přístupu při řešení rozhodovacích problémů. Obsah je zaměřen jednak na typické optimalizační problémy vyskytující se v systémech sociotechnického charakteru, jednak na teoretické a aplikační aspekty metod jejich řešení. Předmět vytváří podmínky pro uplatňování systémového přístupu při řešení složitých praktických inženýrských problémů.


©2004-2013 ÚAI FSI