Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Matematické základy informatiky (VZI)


Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.


Anotace:

Kurz seznamuje studenty se základy matematické informatiky. Jsou diskutovány základní matematické struktury oboru, jejich vlastnosti a implementace. Jako vyjadřovacího jazyka je užito C#. Je demonstrováno praktické využití vět a důsledků při implementaci jednoduchých technických aplikací.

Studijní opory:

1.Matematické základy informatiky (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/VZI.pdf

©2004-2013 ÚAI FSI