Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Teorie informace a kódování (VTI)


Garant: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.


Anotace:

Předmět je zaměřen na základní pojmy teorie systémů a teorie informace (zpráva, množství informace, jednotka informace, entropie, přenos informace, diskrétní a spojité kanály). Zahrnuje kódy a kódování (rozdělení kódů, Hammingovy a cyklické kódy), signály pro přenos dat, metody utajení informace. Virtuální informační systémy, elektronické peníze, elektronický přenos ekonomických dat EDI.


©2004-2013 ÚAI FSI