Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Programování pro Windows (VPW)


Garant: Ing. Jan Roupec, Ph.D.


Anotace:

Událostmi řízené programování, použití Windows API, objekty jádra, procesy a toky, synchronizační objekty, virtuální paměťový prostor, okna, dialogová okénka, ovládací prvky, prostředky (zdroje), grafické rozhraní, fonty, palety, tiskový výstup, registr, inicializační soubory.


©2004-2013 ÚAI FSI