Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Operační systémy (VOT)


Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.


Anotace:

Pod pojmem operační systém rozumíme ty programové moduly ve výpočetním systému, jež ovládají řízení prostředků, jimiž je tento systém vybaven, jako jsou procesory, operační paměť, vnější paměť, vstupní a výstupní zařízení a soubory dat. Tyto moduly přidělují prostředky, optimalizují výkon a zjednodušují efektivní využívání výpočetního systému. Představují mezičlánek mezi uživatelskými programy a technickým vybavením počítače. Pro studium problematiky operačních systémů existuje řada důvodů. Je to především možnost vytvoření vlastního operačního systému, nebo jeho modifikace, výběr operačního systému a stanovení jeho možností. Každý uživatel se setkává s operačním systémem při komunikaci s počítačem, neboť operační systém poskytuje základní spojení se všemi technickými prostředky. Mnohé pojmy a techniky uplatněné v operačních systémech mají obecnější použití i v některých jiných aplikacích. Základní metodika je používána i v moderních operačních systémech Windows NT, Windows 95 a 98, nebo nových modifikacích operačního systému UNIX.


©2004-2013 ÚAI FSI