Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Optimalizace 2 (VO2)


Garant: doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.


Anotace:

Strategie optimálního rozhodování. Dynamické programování jako nástroj tvorby metod k řešení stochastických rozhodovacích optimalizačních problémů v diskrétním i spojitém oboru a jeho výpočetní aspekty. Pontrjaginův princip maxima. Fuzzy regulace. Aplikace metod v řešení praktických problémů z oblasti ekonomického rozhodování a v řízení technologických procesů. Optimalizace procesů projektového řízení v etapách vícekriteriálního výběru projektů do portfolia při omezených zdrojích, tvorby časových rozvrhů projektů v deterministickém, stochastickém i fuzzy případě, nákladové analysy projektů a sledování odchylek mezi reálným a rozvrhovaným průběhem projektů. Seznámení s vybranými metodami optimalisace nelineárních kriteriálních funkcí a s podstatou některých moderních heuristik.


©2004-2013 ÚAI FSI