Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Optimalizace 1 (VO1)


Garant: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.


Anotace:

Operační výzkum, jeho metodika a vztahy k teorii systémů a kybernetice. Modelování systémů. Úlohy systémové analýzy. Optimalizační problémy a vybrané metody jejich řešení. Lineární programování. Jednoduché nelineární problémy. Dynamické programování diskretních deterministických procesů. Metoda kritické cesty. Příklady aplikací metod operačního výzkumu v technické a ekonomické praxi.


©2004-2013 ÚAI FSI