Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Navrhování systémů řízení (VNS)


Garant: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.


Anotace:

Je popisována architektura, komponenty, klasifikace a funkce firemních informačních systémů. Jsou ukázány různé modely životního cyklu tvorby software, metod strukturovaného návrhu a objektově orientovaného návrhu. Jsou vysvětleny funkce a architektury CASE produktů a principy počítačové podpory tvorby software. Je diskutována problematika jakosti software podle ISO 9126, modelu zralosti procesů CMM, V-modelu a norem ISO 9000. Jsou popsány různé matematické metody řízení projektů (CPM,PERT,EVA,apod.)a využití rizikového inženýrství v SW projektech.

Studijní opory:

1.Navrhování systémů řízení (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.)
HTTP://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a4-603/opory/VNS.pdf

©2004-2013 ÚAI FSI