Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Integrovaná nevýrobní automatizace (VIN)


Garant: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.


Anotace:

Jsou popsána základní východiska neprůmyslové automatizace. Jsou vyjmenovány základní komponenty a prostředky nevýrobní automatizace. Jsou popsány jednotlivé oblasti nevýrobní automatizace: -řízení energie v budovách -zabezpečovací systémy -automatizace v automobilech -veřejné informační systémy -automatizace domácností -robotické systémy -použivaná sběrnicová rozhraní. Jsou rozebrány přínosy nevýrobní automatizace a demonstrovány typické systémy různých firem (Siemens, Schneider Electric, apod.). Předmět navazuje na výuku výrobní automatizace.

Studijní opory:

1.Integrovaná nevýrobní automatizace (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.)
HTTP://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a4-603/opory/VIN.pdf

©2004-2013 ÚAI FSI