Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Databázové systémy (VDS)


Garant: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.


Anotace:

Metody organizace dat a přístupu k datům. Problém redundance a nekonzistence, izolovanost dat, integrita, utajení, víceuživatelský přístup k datům. Architektura databázového systému, datové modely. E-R model, relační algebra, dotazovací jazyk relační algebry. Teoretické aspekty návrhu informačních systémů, normální formy relací. Dotazovací jazyk SQL. Přenos textových a grafických informací mezi aplikacemi. Praktické seznámení s databázovým systémem MS Access 2000 v prostředí Windows.

Studijní opory:

1.Virtuální kurz MS Access (Ing. Jiří Kovář, Bře)
Ukázky použití aplikace MS ACCESS, autor: Jiří Kovář
HTTP://uai.fme.vutbr.cz/kovar/
2.Možnosti propojení NI LabVIEW a databáze (Ing. Jiří Kovář, Bře)
Základy práce s databázemi v programu NI LabVIEW
http://uai.fme.vutbr.cz/kovar/labview/

©2004-2013 ÚAI FSI