Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Seminář k diplomové práci (VD8)


Garant: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.


Anotace:

Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat diplomových/bakalářských prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování diplomové práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace.


©2004-2013 ÚAI FSI