Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Automatizace energetických systémů (VAS)


Garant: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.


Anotace:

Posluchači jsou seznámeni s technologickými zařízeními tepelných, jaderných a vodních elektráren a s koncepcemi jejich řízení. Dále je vysvětlena primární a sekundární regulace elektrizační soustavy a podstata součinnosti mnoha zdrojů ve společné soustavě. Pozornost je věnována i automatizaci malých zdrojů elektrické a tepelné energie, včetně netradičních zdrojů.


©2004-2013 ÚAI FSI