Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Algoritmy umělé inteligence (VAI)


Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.


Anotace:

Kurz seznamuje se základními přístupy k algoritmům umělé inteligence a klasickými metodami používanými v této oblasti. Důraz je kladen na automatické dokazování formulí, reprezentaci znalostí a rozpoznávání. Použitelnost metod je demonstrována na rešení jednoduchých inženýrských problémů.

Studijní opory:

1.The Means of Artificial Intelligence (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/AI_2005.pdf
2.Algoritmy umělé inteligence (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/alg_umele_int.pdf

©2004-2013 ÚAI FSI