Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Teorie automatického řízení II (VA2)


Garant: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.


Anotace:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti z teorie automatického řízení (Popis systémů ve stavovém prostoru. Analýza a syntéza metod pro nelineární systémy.) ...V první části kurzu se prohlubují znalosti ze stavového popisu dynamických systémů. Stavové diferenciální rovnice, Závislost mezi stavovými rovnicemi a diferenciálními rovnicemi,Stavové rovnice lineárních diskrétních systémů. ...V druhé části jsou zahrnuty nelineární regulační systémy.Metoda stavové roviny, Vyšetřování stability nelineárních systémů.


©2004-2013 ÚAI FSI