Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Teorie automatického řízení I (VA1)


Garant: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.


Anotace:

Cílem kurzu je dát studentům oboru dostatečné znalosti z teorie automatického řízení. ...V první a druhé části kurzu se prezentují různé principy a techniky používané v analýze a navrhování lineárních spojitých systémů řízení. Základní principy automatického řízení, logické řízení a programovatelné automaty (PLC). Diferenciální rovnice systémů, přenosy, impulsní a přechodové funkce a charakteristiky, frekvenční přenos a frekvenční charakteristiky. Dopravní zpoždění systémů, bloková algebra. Stabilita systémů. ...Třetí část kurzu prezentuje rozvětvené regulační obvody a čtvrtá část mnohorozměrové regulační obvody. ...Principy diskrétního řízení, vzorkování, Z – transformace, diferenčních rovnic, frekvenčních metod a stability diskrétních systémů jsou v páté části tohoto předmětu. Poslední část zahrnuje základy robustního řízení.


©2004-2013 ÚAI FSI