Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Inteligentní řídící systémy (mechatronika) (RIR)


Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.


Anotace:

Předmět dává stručný přehled vybraných partií teorie řízení s důrazem na jejich prakrické využití. Je diskutována použitelnost uváděných prostředků pro řešení úloh řízení technických soustav a procesů.

Studijní opory:

1.Mechatronické soustavy (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Mechatronicke_soustavy.pdf
2.Řízení mechatronických soustav (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Rizeni_Mech_Soustav.pdf
3.Poznámky k přednáškám I (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Pozn_RIR_1.doc
4.Poznámky k přednáškám II (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Pozn_RIR_2.doc
5.Poznámky k přednáškám III (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Pozn_RIR_3.doc
6.Návrh stavového zpětnovazebního regulátoru (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/DSControl.pdf

©2004-2013 ÚAI FSI