Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Simulace systémů (FSI)


Garant: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.


Anotace:

Základy teorie systémů. Klasifikace prvků a systémů. Metody numerické a analogové simulace. Modelování pomocí formálních systémů, konečných automatů a Petriho sítí. Simulační systémy spojité, diskrétní, kombinované, objektově orientované a systémy hromadné obsluhy.


©2004-2013 ÚAI FSI