Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Automatizace (6AA)


Garant: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.


Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními pojmy z automatizace a z řídicích systémů. ...První část kurzu seznamuje s logickými řídicími systémy. Uvádí logické funkce, logické prvky a kombinační a sekvenční logické obvody. Samozřejmě včetně minimalizace logických funkcí zejména použitím Karnaughových map. ...Druhá část kurzu obsahuje základní poznatky z lineárních spojitých řídicích systémů. Řeší problémy analýzy prostřednictvím impulsních a přechodových funkcí a frekvenčními metodami. Matematickým základem je Laplaceova transformace. Důležitou částí je základní teorie zpětnovazebních systémů včetně vyšetřování jejich stability. ...Třetí část kurzu zahrnuje základy diskrétního řízení. Matematickým základem je Z - transformace a diferenční rovnice. Základní popis systémů jsou impulsní a přechodová funkce. Otázky stability jsou řešeny např. bilineární transformací a PSD algoritmus číslicového regulátoru vychází ze Z - transformace.

Studijní opory:

1.Automatizace (doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.)
Sylabus
http://autnt.fme.vutbr.cz/svarc/ZakladyAutomatizace.pdf
2.Diskrétní řízení (prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.)
prezentace
HTTP://uai.fme.vutbr.cz/seda/automatizace/DR07.pdf

©2004-2013 ÚAI FSI