Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Popis vyučovacího předmětu

CZ Verze pro tisk

Informatika (1IN)


Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.


Anotace:

Předmět se zabývá vybranými nástroji softwarové podpory modelování, které jsou často používány v technické praxi. Prostřednictvím prostředí Matlab/Octave jsou prezentovány proměnné, příkazy, import/export dat, vykreslování, procedury, funkce a demonstrovány zásady tvorby programů. Poznatky jsou uváděny do souvislostí s příklady modelů jednoduchých technických soustav a technologických procesů.


©2004-2013 ÚAI FSI