Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Zaměstnanec ÚAI

CZ Verze pro tisk

Vizitka:

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.


Odbor:Aplikovaná informatika
Funkce:tajemník pro pedagogickou činnost
Zařazení:odb. asistent
Kancelář:A1/0725
Telefon:+420541143342
E-mail*:dvorak@fme.vutbr.cz
WWW FSI:http://www.fme.vutbr.cz/prdetail.html?pid=1116
Osobní **:http://www.zam.fme.vutbr.cz/~jdvorak
Upozornění:
* V souladu se směrnicí děkana č.7/2004 jsou studenti k elektronické komunikaci se školou povinni používat výhradně svůj školní e-mailový účet.
** Za obsah osobních WWW stránek odpovídá výhradně jejich majitel a nejsou v žádném případě součástí WWW stránek UAI.


Doporučené odkazy a studijní opory:

1.Jazyky pro umělou inteligenci (VJU)
http://www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/Opory/OporaJUI.pdf
2.Expertní systémy (VEX)
http://www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/Opory/ExpertniSystemy.pdf

Vypsané okruhy a vedené závěrečné práce:

Vedoucí/témata/řešitelé Typ Obor Stav
DPAut/InfPřiděleno
30.10.2012
DPAut/InfPřiděleno
30.10.2012
BPAut/InfPřiděleno
30.10.2012
BPAut/InfPřiděleno
30.10.2012
OBVypsáno4.4.2012
OBVypsáno4.4.2012
OBVypsáno4.4.2012
OBVypsáno4.4.2012
OBVypsáno4.4.2012
OBVypsáno4.4.2012
 Nalezeno celkem 2 témat diplomových, 2 oborových bakalářských a 6 témat pro obecné bakaláře.
©2004-2013 ÚAI FSI