Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Studijní opory ÚAI

CZ Verze pro tisk

Doplňkové studijní opory odkazované z WWW UAI*:

Výchozím zdrojem elektronických studijních podkladů pro studenty je e-learning VUT (některé části mohou být přístupné jen studentům a chráněné heslem).

Automatizace (6AA):
1.Diskrétní řízení (prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.)
prezentace
HTTP://uai.fme.vutbr.cz/seda/automatizace/DR07.pdf
2.Automatizace (doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.)
Sylabus
http://autnt.fme.vutbr.cz/svarc/ZakladyAutomatizace.pdf
Zpracování informací (BZI):
1.Zpracování informací (Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.)
Interní podklady ke studiu - přednáškové prezentace, přehled obsahů přednášek a cvičení.
http://uai.fme.vutbr.cz/main.php?page=DOC&sub=poliscuk/bzi.php
2.Možnosti propojení NI LabVIEW a databáze (Ing. Jiří Kovář, Bře)
Základy práce s databázemi v programu NI LabVIEW
http://uai.fme.vutbr.cz/kovar/labview/
3.Zpracování informací (prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.)
HTTP://www.uai.fme.vutbr.cz/~mseda/ZI02_BS.pdf
4.Virtuální kurz MS Access (Ing. Jiří Kovář, Bře)
Ukázky použití aplikace MS ACCESS, autor: Jiří Kovář
HTTP://uai.fme.vutbr.cz/kovar/
Inteligentní řídící systémy (mechatronika) (RIR):
1.Řízení mechatronických soustav (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Rizeni_Mech_Soustav.pdf
2.Poznámky k přednáškám II (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Pozn_RIR_2.doc
3.Návrh stavového zpětnovazebního regulátoru (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/DSControl.pdf
4.Mechatronické soustavy (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Mechatronicke_soustavy.pdf
5.Poznámky k přednáškám I (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Pozn_RIR_1.doc
6.Poznámky k přednáškám III (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/Pozn_RIR_3.doc
Algoritmy umělé inteligence (VAI):
1.Algoritmy umělé inteligence (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/alg_umele_int.pdf
2.The Means of Artificial Intelligence (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/AI_2005.pdf
Databázové systémy (VDS):
1.Možnosti propojení NI LabVIEW a databáze (Ing. Jiří Kovář, Bře)
Základy práce s databázemi v programu NI LabVIEW
http://uai.fme.vutbr.cz/kovar/labview/
2.Virtuální kurz MS Access (Ing. Jiří Kovář, Bře)
Ukázky použití aplikace MS ACCESS, autor: Jiří Kovář
HTTP://uai.fme.vutbr.cz/kovar/
Integrovaná nevýrobní automatizace (VIN):
1.Integrovaná nevýrobní automatizace (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.)
HTTP://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a4-603/opory/VIN.pdf
Jazyky pro umělou inteligenci (VJU):
1.Jazyky pro umělou inteligenci (RNDr. Jiří Dvořák, CSc.)
http://www.uai.fme.vutbr.cz/~jdvorak/Opory/OporaJUI.pdf
Navrhování systémů řízení (VNS):
1.Navrhování systémů řízení (doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.)
HTTP://autnt.fme.vutbr.cz/lab/a4-603/opory/VNS.pdf
Počítače a grafika (VPG):
1.Počítače grafika (Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.)
Přehled témat přednášek a přednáškových prezentací ke stažení.
HTTP://autnt.fme.vutbr.cz/poliscuk/vpg.html
Teorie grafů (VTG):
1.Graph Theory (prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.)
HTTP://uai.fme.vutbr.cz/seda/teorie-grafu
Matematické základy informatiky (VZI):
1.Matematické základy informatiky (doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.)
http://autnt.fme.vutbr.cz/brezina/VZI.pdf

* Adresy odkazů mohou ležet mimo servery VUT a mohou odkazovat na copyrightovaná data. Ústav nenese žádnou zodpovědnost za funkčnost a správnost těchto zdrojů, ani za případné zneužití těchto dat.©2004-2013 ÚAI FSI