Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Zaměstnanci ÚAI

CZ Verze pro tisk

Vedení ústavu:

 Ing. Jan Roupec, Ph.D.
   ředitel ústavu
 doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
  zástupce ředitele, proděkan pro vnější vztahy
 Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
  vedoucí odboru počítačových sítí
 Ing. Pavel Houška, Ph.D.
  vedoucí odboru automatizace
 Doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
  vedoucí odboru aplikované informatiky
 Ing. František Vdoleček, CSc.
  tajemník ústavu
 RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
  tajemník pro pedagogickou činnost

Sekretariát:

 Bc. Lucie Sobolová
  sekretářka
 Ing. Jitka Pavlíková
  ekonomka

Odbory UAI:

Automatizace
 Ing. Pavel Houška, Ph.D.
   vedoucí odboru automatizace
 
 doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
   docent
 Ing. Olga Davidová, Ph.D.
   odb. asistent
 doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
   docent
 Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
   odb. asistent
 doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
   docent
 doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.
   docent
 Ing. František Vdoleček, CSc.
   odb. asistent
 Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
   odb. asistent
Aplikovaná informatika
 Doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
   vedoucí odboru aplikované informatiky
 
 RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
   odb. asistent
 doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
   docent
 prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
   profesor
 Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
   odb. asistent
 prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
   profesor
 prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
   docent
 Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
   odb. asistent
 Bc. Ladislav Dobrovský
   pracovník
Počítačové sítě
 Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
   vedoucí odboru počítačových sítí
 
 Ing. Petr Krček, Ph.D.
   pracovník
 Ing. Jan Roupec, Ph.D.
   odb. asistent
Interní doktorandi...

Pokud hledaný není v seznamu, zkuste hledání na celé fakultě (nejméně 3 znaky):©2004-2013 ÚAI FSI