Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Laboratoř mechatroniky

CZ Verze pro tisk

Laboratoř mechatroniky
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektů ESF
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 "Modernizace výukových materiálů a didaktických metod"
CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
a CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 "Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

Úvodem o laboratoři mechatroniky...

Lidé kolem laboratoře
Zaměření laboratoře
  • Klasický návrh řízení - tvorba modelů, stavové a robustní řízení
  • Aplikace metod umělé inteligence - metoda CARLA, genetické algoritmy, fuzzy logika a další.

Aktuálně řešené projekty

Výuka zajišťovaná pracovníky laboratoře
  • Inteligentní řídicí systémy (RIR)
    (podrobnosti...)
  • Matematické základy informatiky
  • Programovací techniky

©2004-2013 ÚAI FSI