Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Programovatelné automaty

CZ Verze pro tisk

Programovatelné automaty
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektů ESF
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 "Modernizace výukových materiálů a didaktických metod"
CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
a CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 "Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

Programovatelné automaty jsou jedním z nejčastěji využívaných prvků v současné automatizační technice. Dá se říci, že většina řídících systémů se dnes bez programovatelných automatů neobejde. Proto se znalosti a praktické dovednosti z oblasti programovatelných automatů ukazují jako nezbytný předpoklad pro uplatnění absolventů Ústavu automatizace a informatiky na trhu práce.

Předmět "Programovatelné automaty" je v současné době inovován v rámci projektu ESF "Inovace VŠ oborů strojního zaměření...". Cílem inovovaného předmětu je seznámit studenty s možnostmi, které programovatelné automaty (PLC) nabízejí, s charakteristikami jednotlivých druhů a umožnit jim detailnější zvládnutí vybraných typů. Studenti získají absolvováním předmětu základní zkušenosti s prací s programovatelnými automaty. Studenti se prakticky seznámí s nejpoužívanějšími typy PLC na našem trhu a získají obecný přehled o dalších typech. Budou schopni zvolit pro konkrétní aplikaci vhodný typ automatu a vytvořit pro něj řídicí program.


Anotace předmětu:

Cílem předmětu je výuka a trénink v programování programovatelných automatů PLC jako nejběžnějšího mikropočítačového řídicího systému strojů, výrobních linek a technologických procesů. Studenti se seznámí s architekturou a obvodovým řešením PLC, jejich základními vlastnostmi a modulární výstavbou. Naučí se programovat v programovacích jazycích PLC (ladder diagram, instruction list a FBD). Budou seznámeni i s propojováním automatů mezi sebou a s nižšími i vyššími úrovněmi pomocí sériových komunikačních sběrnic.


Podpory pro cvičení:


Původní předměty:


©2004-2013 ÚAI FSI