Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Laboratoř programovatelných automatů

CZ Verze pro tisk

Laboratoř programovatelných automatů
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektů ESF
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 "Modernizace výukových materiálů a didaktických metod"
CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
a CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 "Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

V laboratoři programovatelných automatů A4/603 se současné době připravuje rozsáhlá rekonstrukce. Cílem je vybavit laboratoř moderní automatizační technikou, na které by se studenti skutečně prakticky seznámili se současnými trendy v automatizaci.


Zaměření laboratoře:

Zaměřením laboratoře je výuka programovatelných automatů s důrazem kladeným na praktické řešení úloh v oblasti automatizace a programování programovatelných automatů. Studenti mají možnost naučit se programovat nejvíce používané programovatelné automaty ve vývojových prostředích LOGO! Soft Comfort v5.0, Step 7 Micro/Win v4.0, PCWorx v5.0 a další.


Vybavení laboratoře:

Laboratoř je vybavena převážně programovatelnými automaty firmy Siemens a modernímy automaty firmy Phoenix Contact:

  • LOGO! typ 0BA3
  • Simatic S7-200
  • ILC350PN a ILC350ETH

Dále je provizorně vybavena 4 staršímy počítači. Cílem naplánované rekonstrukce je vybudovat 6 plnohodnotných pracovišť (jedno pracoviště vždy pouze pro dva studenty).


Výuka zajišťovaná pracovníky laboratoře:

Další aktivity v laboratoři:

Studenti mají možnost zúčastnit se například programu XPLORE a tento projekt řešit v rámci své bakalářské/diplomové práce. Bližší informace o programu XPLORE naleznete na stránkách http://www.xplore.org


©2004-2013 ÚAI FSI