Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Doplňkové úlohy

CZ Verze pro tisk

Doplňkové úlohy
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektu ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285!
"Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

Prostředky automatického řízení - tekutinové

Následující souhrn úloh z pneumatiky a elektropneumatiky je určen jako doplňkový studijní materiál pro praktická cvičení z předmětu Prostředky automatického řízení - tekutinové.

Jedná se o interaktivní materiál, který názorně demonstruje proudění vzduchu v jednotlivých schématech tak aby dostatečně ozřejmil použití různých typů pneumotorů, rozvaděčů a snímačů v základních pneumatických a elektropneumatických obvodech.

Pro správnou funkci zobrazovaných schémat je nutné mít v prohlížeči nainstalován plug-in pro spouštění Flash animací.

Instalační soubor pro prohlížení v Internet Exploreru je přiložen v hlavním adresáři podpor a můžete ho najít zde.


Základy konstrukce pneumatických prvků

Základy pneumatiky:

Základní způsoby ovládání pohybu jednočinného přímočarého pneumotoru. Základní způsoby ovládání pohybu dvojčinného přímočarého pneumotoru.
Základy elektropneumatiky:

Základní způsoby ovládání pohybu jednočinného přímočarého pneumotoru. Základní způsoby ovládání pohybu dvojčinného přímočarého pneumotoru.
Doplňkové úlohy:

Pneumatické obvody. Elektropneumatické obvody.

©2004-2013 ÚAI FSI