Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Laboratoř tekutinových prostředků

CZ Verze pro tisk

Laboratoř tekutinových prostředků
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektů ESF
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 "Modernizace výukových materiálů a didaktických metod"
CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
a CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 "Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

Modernizovaná Laboratoř tekutinových prostředků ÚAI je pracovištěm, určeným k praktické výuce kurzů oboru Aplikovaná informatika a řízení, souvisejících s aplikací hydraulických a pneumatických strojních prvků v průmyslové automatizaci.

Lidé kolem laboratoře:

Zaměření laboratoře

Pneumatické a elektropneumatické prvky:

  • laboratoř je vybavena od firem SMC a FESTO
  • návrh a realizace pneumatických obvodů na výukových panelech
  • obsluha pneumatických manipulátorů

Hydraulické obvody:

  • návrh a realizace hydraulických obvodů
  • měření polohy a regulace pohybu hydromotorů

Mobilní robotika

  • návrh mobilních autonomních robotů
  • vývoj a realizace navigačních metod (lokalizace,tvorba map)

Výuka zajišťovaná pracovníky laboratoře:

Závěrečné práce studentů řešené v rámci laboratoře:
Diplomové práce zadané do roku 2007 (vedoucí Stanislav Věchet):
Bakalářské práce zadané do roku 2007 (vedoucí Stanislav Věchet):
Témata připravovaná na rok 2007/8:
©2004-2013 ÚAI FSI