Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Senzorika a senzorické soustavy

CZ Verze pro tisk

Senzorika a senzorické soustavy

Anotace předmětu

Předmět je obecným úvodem do problematiky aplikované senzoriky a měření. Převážně se zabývá snímači neelektrických veličin s elektrickým výstupem, které v součastné době vyžaduje většina aplikací v technické praxi automatizace a mechatroniky. Velký důraz je kladen na moderní technologie a moderní typy snímačů, které umožňují výraznou minimalizaci měřících řetězců a zvyšování užitné hodnoty cílových aplikací.

Původní předměty:

 • Senzorika (VSK a VSK-K)
 • Senzorika a prvky umělé inteligence (GSE)
 • Prostředky automatického řízení I (VPI)
 • Prostředky automatického řízení elektrické (DPA)

Osnova - přednášky

 1. Úvod, základní terminologie, obecné vlastnosti snímačů (pdf...)
 2. Modelování a identifikace snímačů
 3. Způsoby připojování snímačů - analogová a digitální rozhraní (pdf analogová , digitální ...)
 4. Principy „chytrých“ snímačů, integrované a MEMS snímače (pdf...)
 5. Snímače pro měření elektrických veličin
 6. Snímače pro měření teploty (pdf...)
 7. Snímače pro měření polohy, rychlosti a zrychlení - úvod (pdf...)
 8. Snímače pro měření polohy, rychlosti a zrychlení - pokračování (pdf kapacita , rychlost a zrychlení ...)
 9. Snímače pro měření polohy a tvaru (pdf...)
 10. Snímače pro měření tlaku, napětí, síly a kroutícího momentu (pdf tlak , napětí a síla ...)
 11. Snímače pro měření průtoku, množství a hmotnosti (pdf...)
 12. Snímače pro měření výšky hladiny, hustoty a viskozity (pdf...)
 13. Speciální snímače

Osnova - laboratorní úlohy

 1. Bezpečnost práce, základy měření
 2. Základy obsluhy multimetrů, RLC metrů a osciloskopů
 3. Základy práce s měřícími kartami v prostředí NI LabView
 4. Připojování snímačů s analogovým výstupem - napěťový, odporový a proudový vstup aplikace
 5. Připojování snímačů s digitálním výstupem - sériové komunikace I2C, SPI, HART
 6. Připojování snímačů s digitálním výstupem - sériové komunikace CAN, LIN
 7. Identifikace vlastností snímačů teploty
 8. Identifikace vlastností indukčních a kapacitních snímačů vzdálenosti
 9. Vlastnosti CCD a CMOS obrazových snímačů
 10. Identifikace MEMS akcelerometrů a gyroskopů
 11. Identifikace vlastností tenzometrů
 12. Identifikace vlastností průtokoměrů
 13. Odevzdání elaborátů, zápočet

©2004-2013 ÚAI FSI