Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Aplikace mikrořadičů a embedded systémy

CZ Verze pro tisk

Aplikace mikrořadičů a embedded systémy

Anotace předmětu

Mikrořadiče (microcontrollers, MCU) patří v současnosti mezi nejrychleji se rozvíjející oblast logických obvodů. Je možné je nalézt v mnoha zařízeních od nejednodušších aplikací jako jsou třeba digitální teploměry, mikrovlnné trouby, jednoduché digitální regulátory po velmi složité aplikace, zajištující provoz výrobních linek, přístupové a monitorovací systémy, CNC řídicí systémy, ve kterých jsou používány tzv. embedded systémy s velmi vysokým výpočetním výkonem a velmi vysokou spolehlivostí. Předmět se zabývá základními principy činnosti CPU a nejrozšířenějších periferních zařízení. Velký důraz je kladen praktické použití jednotlivých periferních zařízení jako jsou časovače, čítače, A/D a D/A převodníky, sériové komunikace. Zároveň jsou posluchači seznamováni se základy návrhu aplikací s ohledem na oddělování obsluhy hardware od vlastních na hardware nezávislých částech kódu a s možností použití moderních vývojových prostředků.

Původní předměty

  • jedná se o nový předmět

©2004-2013 ÚAI FSI