Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Základní kurz NI LabVIEW

CZ Verze pro tisk

Základní kurz NI LabVIEW

Anotace předmětu

Kurz je zaměřen na vývoj aplikací v prostředím NI LabVIEW. Cílem kurzu je naučit studenty efektivně pracovat v tomto prostředí, představit filozofii grafického programování a připravit je na používání NI LabVIEW pro řešení úloh v navazujícím studiu. Problematika je probírána na jednoduchých názorných úlohách postihujících všechny stěžejní vlastnosti NI LabVIEW. Postupně jsou probírány datové typy, cykly, práce s poli a maticemi, zobrazování a ukládání dat a práce se soubory. Následuje práce s rozsáhlejšími projekty ukazujícími práci se subVI, globálními a sdílenými proměnnými, reentrantní běh programů, synchronizace pomocí semaforů a souvisejících technologií. Závěr kurzu je věnován pokročilejší problematice přesného časování, řízení programu pomocí událostí, technologii streamovaného ukládání dat (TDMS) a možnostem propojení vývoje v labVIEW s programovým kódem třetích stran, např.: Microsoft .NET framework.


Původní předměty

  • jedná se o nový předmět

Studijní opory předmětu:

Literatura:

  • Virtuální laboratoř - Experimentální metody, Štětina J., Jaroš M., Ramík P., FSI VUT v Brně, 2003.
  • Grafické programování ve vývojovém prostředí Labview, Žídek J., VŠB-TU Ostrava, říjen 2002.
  • LabVIEW for Windows, Votrubec R., Technická univerzita v Liberci, únor 2000.

©2004-2013 ÚAI FSI