Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Elektrické aktuátory

CZ Verze pro tisk

Elektrické aktuátory

Anotace předmětu

Předmět poskytuje úvod do problematiky principu činnosti, volby a výpočtů elektrických aktuátorů. Zabývá se především rotačními i lineárními elektrickými pohony, možnostmi přenosu kroutícího momentu nebo síly na poháněnou soustavu. Dále se zabývá možnostmi použití moderních materiálů pro konstrukci elektrických pohonů jako jsou materiály s řiditelnou změnou objemu a piezo-pohony. Důraz je kladen na mechatronický přístup k volbě aktuátoru při řešení problému, tj. volba pohonu při zohlednění výkonu, převodů, senzorické soustavy zpětné vazby a řízení, který je nezbytný pro návrh moderních zařízení.

Původní předměty

 • Prostředky automatického řízení I (VPI)
 • Prostředky automatického řízení elektrické (DPA)

Obsah předmětu

 1. Úvod
  • Historický vývoj problematiky
  • Definice základních pojmů a termínů
  • Základní rozdělení
 2. Ovládání aktuátorů
  • Mechanicky ovládané výkonové prvky
  • Elektricky ovládané výkonové prvky
  • Ochranné a jistící prvky
  • Výstupní prvky
 3. Pracovní režimy
  • Základní charakteristiky
 4. Mechanika aktuátoru
  • Provozní stavy
  • Kinematika aktuátoru
  • Dynamika aktuátoru
  • Přechodové děje
 5. Elektromagnetické aktuátory
  • Aktuátory s lineárním pohybem
  • Aktuátory s rotačním pohybem (elektrické točivé stroje)
 6. Kapacitní a piezoelektrické aktuátory
  • Kondenzátoy
  • Piezo motory
 7. Mechanické prvky aktuátorů
  • Základní vlastnosti
  • Převody
  • Spojky
  • Brzdy
  • Převod rotačního pohybu na lineární a lineárního na rotační
  • Pákové převody
  • Kladkostroje
 8. Aktuátory s řiditelnou změnou objemu
  • SMART materiály
 9. Řízení aktuátorů
  • Řiditelné veličiny
  • Kombinace řízených veličin
  • Možnosti řízeného přetěžování aktuátoru
  • Řízení aktuátorů s řiditelnou změnou objemu
 10. Volba aktuátoru
  • Vymezení požadavků
  • Volba aktuátoru
  • Hodnocení zvoleného řešení

Náplň laboratorních úloh

 1. Bezpečnost práce, obsluha osciloskopu, použití proudové a diferenční sondy
 2. Výkonové prvky, seznámení se způsoby připojování
 3. Cívka jako lineární neproporcionální aktuátor - elektromagnetické spínače, stykače, ventily
 4. Elektrické točivé stroje - měření rychlosti otáčení, měření elektrických veličin
 5. Řízení stejnosměrných komutátorových motorů
 6. Řízení krokových motorů
 7. Řízení elektricky komutovaných motorů
 8. Pohony s elektrickými točivými stroji - identifikace vlastností
 9. Řízení elektropohonů - rychlostní smyčka
 10. Řízení elektropohonů - polohová smyčka
 11. Volba aktuátoru - určení základních veličin pro volbu
 12. Volba aktuátoru - výpočet provozních parametrů
 13. Cívka jako lineární proporcionální aktuátor - lineární pohon

©2004-2013 ÚAI FSI