Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Algoritmy umělé inteligence

CZ Verze pro tisk

Algoritmy umělé inteligence

Anotace předmětu

Kurz seznamuje se základními přístupy k algoritmům umělé inteligence a klasickými metodami používanými v této oblasti. Důraz je kladen na automatické dokazování formulí, reprezentaci znalostí a rozpoznávání. Použitelnost metod je demonstrována na rešení jednoduchých inženýrských problémů.


Původní předměty

Cvičení (obor Mechatronika):

 1. Slepé prohledávání stavového prostoru, úloha lišák
 2. Prohledávání stavového prostoru do šířky, algoritmus nejmnších cen, úloha přelévání vody, úvod do teorie grafů
 3. Realizace algoritmu prohledávání do hloubky pro úlohu lišák v Borlnad Delphi, část I
 4. Realizace algoritmu prohledávání do hloubky pro úlohu lišák v Borlnad Delphi, část II
 5. Využití rekurze pro generování stavového prostoru, praktický příklad v Borlnad Delphi
 6. Heuristické metody: rozbor, diskuse, příklad
 7. Algoritmus A-star - úloha "Lišák"
 8. Návrh hodnotící funkce algoritmu A* pro generování chůze robotu, příklad v Borlnad Delphi
 9. Metody větví a mezí, praktický příklad
 10. Teorie Her, And-Or grafy, hra sirky, praktický příklad v Delphi
 11. Alfa-beta prořezávání, praktická ukázka
 12. Neimperativní programovací styly, Prolog, 3 praktické příklady
 13. Zápočtový test
 14. Diskuse, udělování zápočtů

Studijní opory předmětu:


©2004-2013 ÚAI FSI