Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Laboratoř elektrických prostředků

CZ Verze pro tisk

Laboratoř elektrických prostředků
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektů ESF
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 "Modernizace výukových materiálů a didaktických metod"
CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
a CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 "Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

Modernizovaná laboratoř elektrických prostředků ÚAI je pracovištěm, určeným jak k výuce kurzů oboru Aplikovaná informatika a řízení souvisejících s elektronikou a mikroelektronikou, tak jako výzkumné a vývojové pracoviště pro bakaláře, diplomanty a doktoranty ÚAI.

Lidé kolem laboratoře:

Zaměření laboratoře:

Mikrokontroléry a Embedded systémy:

 • realizace řídicích systémů a regulátorů
 • realizace "chytrých" zařízení
 • realizace automomních aplikací

Snímače a senzorické soustavy:

 • realizace "chytrých" snímačů
 • realizace "chytrých" senzorických soustav

Elektrické a elektromechanické pohony:

 • realizace řídicích systémů pohonů
 • aplikace s elektrickými pohony

Výuka zajišťovaná pracovníky laboratoře:
 • Prostředky automatického řízení elektrické
 • Senzorika
 • Algoritmy umělé inteligence
 • Základní kurz NI LabVIEW (v přípravě)

Řešené projekty:
 • Mobilní roboty
 • Senzorické soustavy
 • Řízení elektrických pohonů

Závěrečné práce studentů řešené v rámci laboratoře:
Diplomové práce:
Bakalářské práce:

©2004-2013 ÚAI FSI