Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Počítačová laboratoř A1/730

CZ Verze pro tisk

Počítačová laboratoř A1/730

Počítačová laboratoř A1/730 je v současné době rekonstruována, tak aby svým vybavením odpovídala požadavkům aktuálně inovovaných i připravovaných předmětů, při maximální snaze o dodržení pravidla „1 počítač - 1 student“.

Postup prací k 1.1.2007:

  1. část rekonstrukce - nákup a instalace nového nábytku úspěšně proběhla plně v režii ÚAI.
  2. část rekonstrukce - vybavení novým hardwarem s důrazem na multiplatformnost použití a s multimédiálními prvky je těsně před realizací, čeká se jen na fyzické přidělení finančních prostředků.
  3. část rekonstrukce - vybavení softwarem a příprava na výuku ve školním roce 2007/8 bude následovat.

Zaměření laboratoře:

Počítačová laboratoř A1/730 je - na rozdíl od fakultních internetových studoven určených k individuální práci studentů - koncipována jako speciální přednáškové pracoviště pro studenty předmětů a oborů garantovaných ÚAI. Tomu bude přizpůsoben i rozsah nainstalovaného software, zaměřeného zejména na simulace procesů, zpracování informací a grafické aplikace.

Učebna bude využívána zejména ke kombinovaným multimediálním kurzům s počítačovou podporou, kde bude klasický výklad teorie formou prezentace neustále konfrontován s interaktivními prvky a úlohami, ovládanými individuálně studenty. Tento netradiční přístup je nenahraditelný specificky při výuce odborných předmětů souvisejících s aplikovanou informatikou, kdy už je u zúčastněných studentů možné předpokládat určitou zběhlost a rutinu v používání IT - a tuto schopnost využít k udržení tempa a tedy i atraktivity vlastní výuky.


Vybavení laboratoře:

V současné době je laboratoř vybavena 20 počítači na jednomístných pracovištích.


Výuka s návazností na laboratoř

Lidé kolem laboratoře:

 Tato stránka se průběžně aktualizuje - návštěvníkům se proto omlouváme za případné nepohodlí...
©2004-2013 ÚAI FSI