Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

PRINCIPIA CYBERNETICA 2008

CZ Verze pro tisk

Úvod a termínyProgram a pokynyHistorie a adresářPříspěvkyPřihlášky a vložné

Konferenční příspěvky

Příspěvky účastníků konference Principia Cybernetica 2008 budou publikovány ve zvláštním čísle internetového časopisu Cybernetic Letters (http://www.cybletter.com, ISSN 1802-3525), který v anglickém jazyce vydává už pátým rokem katedra systémů PVO na Univerzitě obrany Brno.

Vyžádané referáty - čtvrtek 4. září, 10-12:00:

  • Prof. Zítek: Řízení klimatu v dopravních letadlech
  • Doc. Březina: Výuka automatizace versus mechatroniky

Předběžné pokyny pro autory:

  • každý registrovaný účastník může publikovat pouze jeden příspěvek v anglickém jazyce,
  • publikace bez účasti není možná,
  • předpokládají se odborné příspěvky (ne ve smyslu činnost ústavu/katedry apod.),
  • formální provedení musí odpovídat standardu pro vědecké publikace, tj. titulek, autoři, abstrakt, klíčová slova, vlastní text členěný na kapitoly (první Introduction, poslední Discussion nebo Conclusions), reference.
  • doporučený rozsah příspěvku je 4 číslované strany formátu A4 (tělo článku ve dvousloupcové sazbě, patkové písmo 10pt, případné ilustrace s číslovanými popisky budou buď vektorové a nebo bitmapové v rozlišení alespoň 150 LPI)
  • Hotový dokument vyexportujte do formátu PDF (v případě sazby v TEXu nebo OpenOffice.org je export možný přímo, v ostatních editorech je možné použít tisk na virtuální PDF tiskárně, např. Adobe Acrobat, PrimoPDF - zdarma a pod.)
  • Odeslání hotové publikace bude zaregistrovaným účastníkům zpřístupněno na této stránce.

©2004-2013 ÚAI FSI