Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

PRINCIPIA CYBERNETICA 2008

CZ Verze pro tisk

Úvod a termínyProgram a pokynyHistorie a adresářPříspěvkyPřihlášky a vložné

Vítejte na stránkách

Konference kateder automatizace a kybernetiky
strojních a technologických fakult
na vysokých školách České a Slovenské republiky

kterou pořádá

Ústav automatizace a informatikyFSIVUT v Brně,
a Katedra systémů PVO a mechatroniky FVT UO v Brně
ve spolupráci s Asociací strojních inženýrů, klub Brno
Brno, 3 – 5. září 2008Úvodem:

Je nám ctí, že náš Ústav automatizace a informatiky na FSI VUT v Brně společně s Katedrou systémů PVO a mechatroniky na Univerzitě obrany mohl být hostitelem tak významného setkání odborníků z České a Slovenské republiky, jako je „Konference kateder automatizace a kybernetiky – PRINCIPIA CYBERNETICA ´08“.
    Naše vzájemná setkání mají již dlouholetou tradici a to, že i po letech jsou stále aktuální a stále více navštěvovaná, svědčí o tom, že jejich pracovní náplň má smysl, že umožňuje diskutovat reálné problémy spojené s životem kateder a ústavů a problémy zajišťování výuky automatizačních oborů na různých stupních vysokoškolského studia. Cílem konference je také umožnit osobní setkání pracovníků z naší odborné komunity, což je možno považovat za největší klad pořádání této akce. Přesto, že se náš stát před 15 lety rozdělil, zůstáváme stále kolektivem učitelů automatizace a kybernetiky České a Slovenské republiky, máme stejné zájmy si vzájemně předávat své zkušenosti i přes hranice dnes rozděleného státu, diskutovat o učebních plánech a psát společné učebnice.


Důležité termíny:

  • 31.3.2008 Spuštění WWW stránek konference a rozeslání oznámení
  • 31.5.2008 Závazná přihláška včetně objednání ubytování
  • 16.5.2008 Dodání materiálů pro adresář kateder
  • 16.5.2008 Anotace příspěvků
  • 31.5.2008 Oznámení o přijetí příspěvku
  • 30.6.2008 Plný text příspěvku
  • 30.6.2008 Zaplacení vložného
  • 3-5.9.2008 Konání konference.

Kontakty:


©2004-2013 ÚAI FSI