Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Projekt ESF - inovace strojních oborů

CZ Verze pro tisk

Projekt ESF - inovace strojních oborů
ÚAI FSI VUT v Brně je spoluřešitelem projektů ESF
CZ.1.07/2.2.00/15.0463 "Modernizace výukových materiálů a didaktických metod"
CZ.1.07/2.2.00/07.0406 "Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství"
a CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 "Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti"

Z prostředků projektu Evropského sociálního fondu v české republice (více vizwww.ESF.cz) je podporována řada činností, směřujících k modernizaci a zvýšení kvality vzdělávání studentů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Zapojení pracovníci ÚAI se soustředí zejména na tyto oblasti:

  • komplexní modernizaci perspektivních laboratoří zaměřených na průmyslovou automatizaci, dále pak na
  • inovaci náplně stávajících technických předmětů garantovaných ústavem, a na
  • přípravu studijních opor a navazujících laboratorních úloh pro inovované předměty.

Tato stránka je nejen rozcestníkem, ale i průbežným přehledem o postupu prací v jednotlivých úlohách, podporovaných ESF.


 Výukové materiály publikované v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0463:

 Inovace a vytváření studijních kurzů a úloh:

 Studijní opory publikované v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0406:

 Laboratoře zapojené do inovovaných kurzů:
  • A1/713 - Laboratoř elektrických prostředků
  • A1/730 - Počítačová laboratoř
  • A1/731 - Laboratoř tekutinových prostředků
  • A4/603 - Laboratoř programovatelných automatů
  • A4/716 - Laboratoř mechatroniky

 Pracovníci a doktoranti zapojení do projektu ESF:


 Tato stránka se průběžně aktualizuje - návštěvníkům se proto omlouváme za případné nepohodlí...
©2004-2013 ÚAI FSI