Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

BZI - Zpracování informací

CZ Verze pro tisk

Přehledový předmět "Zpracování informací" byl inovován v rámci projektu OPVK 2.2. „Problémově orientované vzdělávání“. Garantem předmětu je Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Cílem inovovaného předmětu je sjednocení výkladu obecných pojmů a vštípení praktických zásad potřebných pro práci s technickými daty a informacemi budoucím absolventům fakulty, s důrazem na důsledné využití možností výpočetní techniky ve všech částech pracovního procesu.


Anotace předmětu:

Předmět je obecným úvodem do problematiky zpracování informací pro budoucí strojní inženýry. Postupně rozebírá témata od podstaty teoretických pojmů data a informace, přes typické automatizované i ruční způsoby sběru dat, jejich kategorizace, archivace a manipulace v souborových systémech, tabulkách a v relačních databázích, až po moderní možnosti numerických analýz a počítačové interpretace získaných dat do podoby užitečné grafické informace nebo písemného protokolu.


Témata přednášek - denní i kombinované studium:
 1. Úvod, pojmy DATA a INFORMACE, povaha dat, způsoby získávání dat, základní druhy snímačů. Způsoby získávání dat v inženýrské praxi a jejich záznam v elektronické podobě, přehled možností sběru dat různými druhy snímačů. (prezentace)
 2. Historické a současné metody přenosu a záznamu dat, používané datové formáty a architektury, datové struktury a způsoby práce s heterogenními daty, principy fungování relační databáze (prezentace).
 3. Relační algebra, normální formy relací, zásady správného návrhu datových struktur. Sekvenční přístup k datům - třídění a filtrování (prezentace).
 4. Problematika redundance a nekonzistence při víceuživatelském přístupu k datům, souborové a distribuované databáze, výhody řešení typu klient-server, dotazovací jazyky a používaná aplikační rozhraní (prezentace).
 5. Dotazovací jazyk SQL: Výběrové dotazy, řazení, agregace, akční a definiční dotazy (prezentace).
 6. Dotazovací jazyk SQL: Spojování a transformace výstupů, poddotazy, sloupcové a tabulkové aliasy (prezentace).
 7. Tabulkové procesory: práce s daty v tabulkách, aplikace vzorců k nalezení požadované informace, analytické nástroje, zásady při tvorbě textových a grafických výstupů (prezentace).
 8. Prostředí pro pokročilé zpracování informací - úvod do systému LabVIEW (prezentace).
 9. Prostředí pro pokročilé zpracování informací - typické programové struktury v systému LabVIEW (prezentace).
 10. Prostředí pro pokročilé zpracování informací - dokončení LabVIEW (prezentace).
 11. Základní formální, typografické a jazykové zásady při tvorbě technických protokolů a tiskových výstupů (prezentace).
 12. Obsah a způsob prezentace technických zpráv (prezentace).

Osnova cvičení - denní studium:
 1. Úvod do prostředí LabVIEW
 2. Prostředky pro získávání dat v LabVIEW
 3. Laboratoře ÚAI: ukázky funkce různých druhů snímačů, Praktické úlohy v LabVIEW
 4. Laboratoře ÚAI: ukázky hardware pro snímání dat v PLC a další automatizační prostředky
 5. Metody a algoritmy používané při přenosu dat - zabezpečení, komprese a kryptografie (instrukce)
 6. Představení systému Access 2003 (instrukce, Virtuální kurz MS Access - Jiří Kovář)
 7. Tvorba vlastní relační databáze v prostředí Access 2003 (instrukce)
 8. Použití SQL v Access 2003 (ukázky ke stažení: 1, 2, 3, 4, 6, 7)
 9. Uživatelské aplikace v prostředí Access 2003 (ukázka: 9 ).
 10. Zpracování dat v tabulkovém procesoru – vzorce, třídění, kontingenční tabulky a grafy.
 11. Ukázky vybraných aplikací pro práci s textem a počítačovou grafikou, tvorba komplexního dokumentu (instrukce, DOT, ODT).
 12. Rekapitulace výsledků, udělení zápočtů.

Podmínky pro udělení zápočtu:
 • Zápočet bude udělen na základě odevzdání vlastního projektu na zadané semestrální téma z oblasti zpracování informací.
 • Zápočtový projekt může být odpuštěn v případě vyhovujícího vypracování kontrolního zápočtového testu.

Doporučená literatura:
 • Date, C.J.: An Introduction to Database Systems. Addison Wesley, New York, 2003 (8th edition).
 • Pokorný, J., Halaška, I.: Databázové systémy
 • M.T. Heath: Scientific Computing. An Introductory Survey. Second edition. McGraw-Hill, New York, 2002.
 • Montgomery, D. C. - Renger, G.: Probability and Statistics. New York : John Wiley & Sons, Inc.,1996.
 • Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel: Moderní počítačová grafika, ComputerPress, Brno, 2002 (2. vydání)
 • Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie, ComputerPress, Brno, 2004

©2004-2013 ÚAI FSI