Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Doporučená témata závěrečných prací

CZ Verze pro tisk

Tato stránka obsahuje orientační seznam tematických okruhů a vypisovaných témat bakalářských a diplomových prací pro obory garantované ÚAI a UMTMB.

  Legenda ke zkratkám v hranatých závorkách:
 • BP|DP: Téma je svou náročností vhodné buď pro bakalářskou, respektive diplomovou práci;
 • A|I|M:  Určeno pro studenty se zaměřením Automatizace, resp. Informatika a nebo Mechatronika.

Výroba elektrické energie z mechanických vibrací
  Garant: Ing. Zdeněk Hadaš
 1. [BP-M] Analýza vibračního generátoru a vytvoření návrhu konstrukce pro zadané vstupní parametry
 2. [BP-M] Návrh optimální konstrukce vibračního generátoru s ohledem na celkovou velikost a hmotnost
 3. [DP-M] Simulační modelování vibračního generátoru
 4. [DP-M] Vytvoření mechatronického návrhu vibračního generátoru
Využití ODE pro počítačové simulace mechatronických soustav
  Garant: Ing. Stanislav Věchet, Ph.D., Ing. Vít Ondroušek
 1. [BP-I,M] Možnosti využití ODE pro simulaci chůze kráčivých robotů
 2. [BP-I,M] Vytvoření modelu 3D nestabilní soustavy pomocí ODE (nakloněná rovina + kulička)
 3. [BP-I,M] Vytvoření modelu 3D nestabilní soustavy pomocí ODE (balancování)
 4. [BP-I,M] Schopnosti ODE vykreslovat a animovat vytvořené modely
 5. [BP-I,M] Návrh dynamického modelu dvounápravového podvozku mobilního robotu.
 6. [BP-I,M] Návrh dynamického modelu všesměrového podvozku mobilního robotu
 7. [BP-I,M] Sestavení dynamického modelu inverzního kyvadla
 8. [BP-I,M] Návrh dynamického modelu levitujícího tělesa.
Paralelní výpočty pomocí vícejádrových procesorů a grafických karet
  Garant: Ing. Pavel Houška, Ph.D. (procesory), Ing. Vít Ondroušek (grafické karty)
 1. [BP-A,I,M] Možnosti provádění výpočtů pomocí procesorů grafických karet
 2. [BP,DP-A,I,M] Realizace paralelních výpočtů pomocí GPU/CPU
 3. [BP-A,I] Známé způsoby využití více procesorových platforem pro úlohy řízení
 4. [DP-A,I,M] Paralelizace úlohy řízení magnetického ložiska
Paralelní mechanismy
  Garant: Ing. Lukáš Březina
 1. [BP-M] Možnosti řízení paralelních mechanismů
Programovatelné automaty
  Garant: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
 1. [BP,DP-A,M] Návrh a realizace elektroniky pro připojení TEACH robotu k PC / PLC
Mobilní roboty
  Garant: Ing. Pavel Houška, Ph.D. Ing. Tomáš Marada, Ph.D., Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
 1. [DP-M] Výpočetní ověření mechanických vlastností konstrukce kráčivého mobilního robotu (Houška)
 2. [DP-A,I,M] Vyhodnocování a řízení stability pohybu kráčivého mobilního robotu (Houška)
 3. [BP-A,I,M] Řízení pohybu dvoukolového robotu (Houška)
 4. [BP-A,I,M] Analýza reálného chování dvoukolového robotu (Houška)
 5. [BP,DP-A,I,M] Dokončení robotu Micromouse (Marada)
 6. [BP-A,M] Realizace řízení čtyřkolového autonomního robotu (Marada)
 7. [BP-I,M] Tvorba modulu metody "Scan matching" (Věchet)
 8. [BP-A,M] Tvorba modulu plánování trasy mobilního robotu (Věchet)
Laserový dálkoměr SICK LMS-291
  Garant: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
 1. [BP,DP-A,I,M] 3-D laserový dálkoměr SICK LMS-291
 2. [BP,DP-A,I,M] Vizualizace 3-D dat získaných z laserového dálkoměru
 3. [BP,DP-A,I,M] Identifikace objektů pomocí laserového dálkoměru SICK LMS-291
Řídicí jednotky pro řízení malých motorů s universálním rozhraním
  Garant: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
 1. [BP-A,M] Měření rychlosti otáčení a natočení rotoru elektrických pohonů
 2. [BP,DP-A,M] Měření napětí / proudů a kroutícího momentu elektrických pohonů
 3. [DP-A,M] Řídicí jednotka pro EC motory
 4. [BP,DP-A,M] Řídicí jednotka pro DC motory bez měření proudu
 5. [BP,DP-A,M] Řídicí jednotka pro hydraulické / pneumatické lineární pohony
 6. [BP,DP-A,I,M] CAN komunikační rozhraní pro řídicí jednotky
 7. [BP,DP-A,I,M] Samo-nastavovací řídicí algoritmy, jejich realizace pro řídicí jednotku
 8. [BP-A,M] Řízení lineárního elektromechanického elektrického pohonu
Mikrořadiče a embedded systémy
  Garant: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
 1. [BP-A,I,MAT] Knihovny základních matematických funkcí pro procesory bez podpory reálných čísel
 2. [BP-A,I] Vlastnosti WinCE 5.0/6.0, možnosti a způsoby použití pro úlohy řízení
 3. [DP-A,I] Realizace řídicího systému kráčivého robotu na platformě XBoard a WinCE 5.0
 4. [DP-A,I] Realizace software pro řízení experimentů na platformě XBoard a WinCE 5.0
 5. [BP-A,I,M] Sběrnice CAN / LIN - vlastnosti a možnosti použití
 6. [BP,DP-A,I,M] Sběrnice CAN - realizace sítě, ověření propustnosti, spolehlivosti a bezpečnosti sběrnice
 7. [BP,DP-A,I] Univerzální šablona pro realizaci USB driverů pro embedded zařízení
 8. [BP-A,I] Použití SD/SDHC/MMC karet v embedded aplikacích, sběr a archivace dat
Senzorika
  Garant: Ing. Pavel Houška, Ph.D.
 1. [BP,DP-A,M] Měření momentu a síly pro biomechanické testovací zařízení
 2. [BP,DP-A,M] Absolutní měření polohy jednotlivých os biomechanické testovací zařízení
 3. [BP,DP-A,M] Snímač odklonu na bázi MEMS akcelerometrů a gyroskopů
 4. [BP-A,M] Digitální kompas pro orientaci mobilních robotů
 5. [BP,DP-A,M] Snímání kontaktu nohy kráčivého robotu s terénem

©2004-2013 ÚAI FSI