Nacházíte se na starých stránkách ústavu, navštivte prosím uai.fme.vutbr.cz

Výroční zpráva

CZ Verze pro tisk

Přehled o činnosti ústavu automatizace a informatiky

Ústav automatizace a informatiky vznikl v r. 1994 sloučením Katedry přístrojové a automatizační techniky a Katedry informatiky.

Ředitelem ÚAI je od roku 2010 Ing. Jan ROUPEC, Ph.D.

V akademickém roce 2009/2010 ÚAI na FSI VUT v Brně zabezpečuje studium informatiky v prvním stupni výuky MS i BS a navazující magisterské studium v oborech II stupně:

  Druh studia Obor Ročník Zapsáno studentů
  Základní kurzy 1IN a BZI 1. 971/369
  Profesní BS Aplikovaná informatika a řízení 2. 41
  3. 46
  Obecné BS předmět Automatizace 6AA 3. 643
  Navazující MS Aplikovaná informatika a řízení 1. (4.) 87
  2. (5.) 122

V předchozím roce (2008/2009) studium oborů ÚAI úspěšně dokončilo a akademický titul získalo 36 bakalářů a 35 magistrů z celkových 61 uchazečů.

V akademickém roce 2010/2011 je na půdě ústavu připravováno otevření následujících oborů:

 • B-AIŘ - Aplikovaná informatika a řízení (2-leté bakalářské studium),
 • N-AIŘ - Aplikovaná informatika a řízení (2-leté navazující magisterské studium).

Ústav automatizace a informatiky v rámci svých tří odborů (automatizace, informatiky a počítačových sítí) v současné době zaměstnává celkem 22 osob, z toho

 • 2 profesoři,
 • 6 docentů,
 • 10 odborných asistentů,
 • 3 asistenty a
 • 7 pracovníků.

Kromě pedagogické činnosti ústav rovněž zabezpečuje:

 • výstavbu, rozvoj a údržbu fakultní počítačové sítě,
 • provoz 4 speciálních laboratoří (odbor automatizace) a
 • 5 počítačových učeben (150 PC)

Pracovníci ústavu jsou také zapojeni v následujících grantových projektech:

 • MSM 0021630529: Inteligentní systémy v automatizaci
 • MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav
 • MSM 0021630502: Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
 • GA ČR 102/09/1668: Evoluční návrh řídících algoritmů
 • GA ČR 101/09/H050: Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
 • GA ČR 102/07/1503: Pokročilá optimalizace návrhu komunikačních systémů pomocí neuronových sítí
 • FR VŠ A 1065/2009: Laboratoř pokročilých systémů řízení

Ústav se dále každoročně podílí na organizaci mezinárodní konference Mendel, zaměřené na aplikace metod z oblasti Soft Computing.

Pro studenty i zaměstnance jsou každoročně úspěšně zorganizovány exkurze do partnerských průmyslových podniků


©2004-2013 ÚAI FSI