Laboratoř řídicí techniky

Je situovaná v budově A4, místnost 604.

Zaměření laboratoře

V laboratoři probíhá výuka, která souvisí s předměty oboru automatizace. Zahrnuje ukázky různých prostředků automatického řízení, laboratorní úlohy s kompaktními regulátory, laboratorní úlohy pro identifikaci regulovaných soustav, pracoviště k měření vlastností relé, atd. V laboratoři taktéž probíhají laboratorní cvičení se stavebnicemi jednočipových mikropočítačů řady PIC.

Vybavení laboratoře

·   Osobní počítače a stavebnice jednočipových mikropočítačů PIC 16C

·   Frekvenční měniče s asynchronními motory – ukázky řiditelných pohonů

·   Snímače teploty různých provedení, snímače úhlového natočení, termostaty, servomotory

·   Regulátory analogové se spojitým i nespojitým výstupem, regulátory číslicové

·   Laboratorní zařízení pro regulací hladiny vody ve válci, zařízení pro číslicovou regulací teploty, zařízení pro třístavovou a impulzní regulaci s polohovým servomechanismem

·   Přístroj pro vyhodnocování frekvenčních charakteristik (VMH07)

·   Bezpapírový zapisovač pro záznam 4 analogových signálů

Laboratoř je využívána pro výuku předmětů

·   Automatizace (6AA)

·   Regulátory a programovatelné automaty (VRA)

·   Aplikovaná elektronika (VAP, VAP-K)

·   Prostředky automatického řízení elektrické (DPA, DPA-K)

·   Regulace a automatizace energetických zařízení (LRE)

Další aktivity

Laboratoř je též využívána k výuce základů automatizace pro studenty chemické fakulty VUT v Brně. Taktéž je pracovištěm pro výzkumnou a vývojovou činnost ústavu a zázemím pro realizace diplomových prací.

 

Němec/4/2007