Laboratoř A1-731aLidé kolem laboratoře:
Odpovědná osoba: Ing. František Vdoleček, CSc. Vedoucí laboratoře
Další personál: doktorandi Ing. Aleš Rojka; Ing. Daniel Zuth

Začlenění do výuky:
Laboratoří prochází studenti všech předmětů „základů automatizace“ ve 2. a 3. ročníku BS obecných i profesních
   

Laboratoř měření je využívána pro výuku laboratorní části předmětů oborů garantovaných ústavem:


Laboratoř je využívána rovněž pro část cvičení předmětu IAR – automatizace a regulace v MS technika prostředí 5.ročník


Výukové zaměření:

Laboratoř se výukově orientuje na tyto základní směry:Závěrečné práce ve školním roce 2006/07:
 

Výzkum:

V současné době se laboratoř spolupodílí na řešení dílčích úloh doktorandského projektu GAČR 101/05/H018 - Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí (řešitelem úkolu je EÚ – odbor termomechaniky a techniky prostředí).