Na těchto stránkách je k dispozici základní kurz programu Microsoft Access 2007. Tento kurz je určen pro snadnější osvojení znalostí a dovedostí v prostředí MS Access. Pro hlubší znalosti doporučejeme prostudovat použitou literaturu.

Každá lekce je tvořena videosekvencí a tam kde to je nutné, jsou k dipozici opory a vstupní data (databáze, zdrojové kódy apod.). Kurz je členěn do několika částí:

  • Základní seznámení s programem (2 lekce)
  • Základní práce s programem (6 lekcí)
  • Základní jazyka SQL (4 lekce)
  • Základní VBA v programu MS Access (4 lekce)

Použitá literatura:

  • Mistrovství v Microsoft Office Access 2007,John Viescas, Jeff Conrad,Computer Press, a.s., ISBN 978-80-251-2162-7
  • Access VBA - Velká kniha řešení, Bernd Held, Computer Press,a.s., ISBN: 80-251-1112-1
  • Naučte se SQL za 28 dní -- Stačí hodina denně, Ryan Stephens, Ron Plew, Arie D. Jones, Computer Press, a.s., ISBN:978-80-251-2700-1

Pokud máte nějaké dotazy, náměty a přípomínky - je možné nás kontaktovat na kovar@fme.vutbr.cz.

ACCESS

BZI
Opora

DTB
Data - Excel
DTB(BZI)
Data (MS Excel)
BZI

Téma

Databáze a sešit s daty pro výuku.

Základní seznámení

LEKCE 1
Téma

Základní seznámení s programe MS Office Access 2007. Jeho nastavení a základní orientace v něm.

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 2
Téma

Vytvoření nové databáze pomocí šablon atd.

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

Základní práce s programem

LEKCE 3
Téma

Vytvoření jednoduché databáze - základní ovládání programu.

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 4
Téma

Jednoduché relace.

Opory

Databáze
Relace

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 5
Téma

Jednoduchý formulář. Lze použít databázi z lekce 4.

Opora

Formulář

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 6
Téma

Jednoduchý dotaz. Grafický návrh dotazu. Lze použít databázi z lekce 4.

Opory

Jednoduchý dotaz

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 7
Téma

Jednoduchá sestava. Lze použít databázi z lekce 4.

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 8
Téma

Import dat ze souboru XLSX (Excel).

Opory

Import dat
Soubor

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

Základy a použití jazyka SQL

V této části kurzu je představen jazyk SQL a jeho použití v programu Microsoft Access 2007.

Základy jazyka SQL jsou ke stažení:

LEKCE 9
Téma

Základy jazyka SQL.

Opory

Databáze

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 10
Téma

Příkaz SELECT, HAVING, GROUP BY...

Opory

Databáze

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 11
Téma

Příkazy CREATE TABLE, ADD COLUMN...

Opory

Databáze

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 12
Téma

Příkazy INSERT INTO, UPDATE...

Opory

Databáze

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)


Další opory:

Použití VBA v programu Microsoft Access

V této části jsou ukázány způsoby, jakým lze použít VBA v programu Microsoft Access 2007. Tato část kurzu předpokládá základy programování v jazyku Visual Basic.

Pokud nemáte základy v tomto jazyce, můžete použít uvedenou literaturu (doporučeno).

LEKCE 13
Téma

Základní práce s VBA v Microsoft Access. Jednoduché příkazy.

Opory

Databáze
VBA kód k lekci
VBA kód s komentářem

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 14
Téma

Čtení z tabulky pomocí VBA.

Opory

Databáze
VBA kós s komentářem

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 15
Téma

Načtení dat z textového souboru do databáze.

Opory

Prazdná databáze
Datový soubor (formát txt)
Opora

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

LEKCE 16
Téma

VBA a SQL.

Opory

Databáze

Formát

.swf (pro přečtení je třeba Flash Player)

Kovář

WEB : Kovář